Η Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.)


 

Η ταυτότητα της Ένωσης

Η ΕΝΕΔΙΜ είναι επιστημονική ένωση, που ιδρύθηκε το 2005 με έδρα το Δήμο Αθηναίων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες Επιστήμονες που ασχολούνται με έρευνα στην ευρεία περιοχή της διδακτικής των μαθηματικών, δηλαδή που έχουν κοινό ενδιαφέρον τη μελέτη των φαινομένων μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, των παραμέτρων που επηρεάζουν αυτά τα φαινόμενα, καθώς και την ανάπτυξη διδακτικών καταστάσεων που στοχεύουν στη μαθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

Σκοποί της Εταιρείας είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στη διδακτική των μαθηματικών, στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με την μαθηματική παιδεία, στην αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών της Διδακτικής των Μαθηματικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μέλη της ΕΝΕΔΙΜ μπορεί να είναι επιστήμονες-ερευνητές, που ασχολούνται επαγγελματικά και έχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις στη Διδακτική των Μαθηματικών. Ειδικότερα μέλη μπορούν να είναι άτομα που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Διδακτική των μαθηματικών ή μέλη ΔΕΠ σε Τμήματα Επιστημών της Αγωγής ή σε Τμήματα Μαθηματικών ή σε άλλα Τμήματα που διδάσκουν Διδακτική των Μαθηματικών, και έχουν αποδεδειγμένο ενδιαφέρον στη Διδακτική των Μαθηματικών. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα, σπουδαστικά και επίτιμα. Η αίτηση εγγραφής μέλους συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα και σύσταση από δύο τακτικά μέλη της Εταιρείας.

Τακτικά μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως τακτικό μέλος της ΕΝΕΔΙΜ, αν διαθέτει διδακτορικό τίτλο από Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και έχει αποδεδειγμένα αξιόλογη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών (τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά διεθνών συνεδρίων).

Επίτιμα μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως επίτιμο μέλος της ΕΝΕΔΙΜ, αν έχει επιδείξει εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της ΕΝΕΔΙΜ.

Έκτακτα μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως έκτακτο μέλος της ΕΝΕΔΙΜ, αν διαθέτει τίτλο από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και έχει ενδιαφέρον για τη διδακτική των μαθηματικών.

Σπουδαστικά μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως σπουδαστικό μέλος της ΕΝΕΔΙΜ αν είναι φοιτητής οποιουδήποτε Τμήματος Ελληνικού ή ισότιμου ξένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε Τμήμα συναφές με του σκοπούς της ΕΝΕΔΙΜ.


Διοικητικό Συμβούλιο

Μαριάννα Τζεκάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος

Χαρούλα Σταθοπούλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντιπρόεδρος

Ξένια Βαμβακούση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γενική Γραμματέας

Δέσποινα Δεσλή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδική Γραμματέας

Γιώργος Ψυχάρης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ταμίας

Ανδρέας Μούτσιος-Ρέντζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μέλος

Κωνσταντίνος Ξενοφώντος, University of Stirling, Μέλος

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μέλος

Μάριος Πιττάλης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μέλος


 

Σχετικά με την ίδρυση και τη δραστηριοποίηση της Ένωσης

Η κοινότητα των Ελλήνων Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών έχει οργανώσει μέχρι σήμερα δώδεκα πανελλήνια συνέδρια. Τα έξι πρώτα πραγματοποιήθηκαν πριν ακόμη συγκροτηθεί σε επιστημονική ένωση, σε συνεργασία με Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στο χώρο της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και με τον τίτλο «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Οι πόλεις και τα ιδρύματα που φιλοξένησαν τα έξι πρώτα συνέδρια, ο χρόνος διεξαγωγής τους, καθώς και το θέμα (όπου αυτό είχε οριστεί) έχουν ως εξής:

  • 1ο Πανελλήνιο συνέδριο: Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1993. «Σύγχρονες αντιλήψεις στη Διδακτική των Μαθηματικών και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση».
  • 2ο Πανελλήνιο συνέδριο: Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1995.
  • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1997. «Η Διδακτική των Μαθηματικών και η Πληροφορική στη διδακτική των Θετικών Επιστημών».
  • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1999.
  • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001.
  • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2003.
  • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017, με θέμα Μαθηματική Γνώση και Διδακτικές Πρακτικές