Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών


Η υποβολή κειμένων θα σταλεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 20 Σεπτεμβρίου μέσω της πλατφόρμας EasyAcademia.

Βήματα Υποβολής

 • Δημιουργήστε έναν λογαριασμό “EasyAcademia” μέσω του www.easyacademia.org
 • Ενεργοποιήστε τον λογαριασμό σας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο ενεργοποίησης που αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.
  Σημείωση: Ελέγξτε το φάκελο Spam εάν δεν έχετε λάβει το μήνυμα εντός λίγων λεπτών.
 • Συνδεθείτε στο www.easyacademia.org/enedim8, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης που δώσατε στην αρχή.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Start a new submission στην επάνω δεξιά γωνία για να μπείτε στη διαδικασία υποβολής.
 • Επιλέξτε ενα κατάλληλο format π.χ. (Ερευνητικές Εργασίες / Ομάδες Ανταλλαγών κλπ.)
 • Καταχωρίστε τις πληροφορίες στο βήμα τίτλου.
 • Στην ενότητα “Authors”, εισαγάγετε λεπτομέρειες για κάθε συγγραφέα του εγγράφου. Τουλάχιστον ένας συγγραφέας πρέπει να επισημανθεί για κάθε τύπο διαθέσιμου ρόλου (presenter, corresponding).
  Σημείωση: Μόνο οι συντάκτες που έχουν επισημανθεί ως ανταποκριτές (corresponding) θα λαμβάνουν ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικά με την υποβολή.
 • Στο βήμα Upload, κάντε κλικ στην επιλογή upload paper και βρείτε το σχετικό ολοκληρωμένο έγγραφο για την υποβολή σας στον υπολογιστή σας.
 • Στο βήμα Summary μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες της υποβολής. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε μια ενότητα για να αλλάξετε λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο κατάλληλο βήμα στα αριστερά.
  Εάν είστε ικανοποιημένοι με τις συνοπτικές πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί Submit now για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Θα σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους authors.

Εάν σε οποιοδήποτε σημείο δυσκολεύεστε να υποβάλετε ή απαιτήσετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@easyconferences.org και θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 


 

Τα κείμενα που θα υποβληθούν για κρίση πρέπει:

 • Να αφορούν σε μελέτες που συνδέονται με τους σκοπούς της Ένωσης.
 • Να εντάσσονται στο θέμα του παρόντος συνεδρίου.
 • Να είναι γραμμένα με σαφήνεια και να περιλαμβάνουν επαρκή και καλώς τεκμηριωμένα στοιχεία αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο, τη σχετική βιβλιογραφία, τη μεθοδολογία (εφόσον πρόκειται για εμπειρικές έρευνες), τη συζήτηση και τα συμπεράσματα.
 • Να αναφέρονται, στο μέτρο του εφικτού, σε εργασίες που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα συνέδρια της Ένωσης, επισημαίνοντας τα οποιαδήποτε νέα στοιχεία.

Επιπλέον, κάθε σύνεδρος μπορεί:

 • Να συμμετέχει σε περισσότερες από μία επιστημονικές δραστηριότητες του συνεδρίου.
 • Να παρουσιάσει μία μόνο Ερευνητική Εργασία, ενώ μπορεί να ανήκει στη συγγραφική ομάδα και άλλων Ερευνητικών Εργασιών.

Οδηγίες για τη μορφή των κειμένων που θα υποβληθούν

Α. Ερευνητικές Εργασίες

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε δέκα (10) το πολύ σελίδες.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Αφήστε μία σειρά και παραθέστε περίληψη (abstract) της εργασίας, έκτασης το πολύ δέκα σειρών, σε πλάγια γραφή (italics) και με μονό διάστιχο μεταξύ των γραμμών.
 • Αφήστε μία σειρά και ξεκινήστε την ανάπτυξη του κυρίως κειμένου της εργασίας.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.
 • Εντάξτε τους πίνακες και τα σχεδιαγράμματα μέσα στο κείμενο.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_A.pdf ).
 • Μην αριθμήσετε τις σελίδες.

Για τη συγγραφή της Ερευνητικής σας Εργασίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

 

Β. Αναρτημένες Εργασίες / Posters

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε μία (1) σελίδα.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Αφήστε μία σειρά και ξεκινήστε την ανάπτυξη του κυρίως κειμένου της εργασίας.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.
 • Εντάξτε τους πίνακες και τα σχεδιαγράμματα μέσα στο κείμενο.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_A.pdf ).
 • Επισημαίνεται ότι στη διάρκεια του συνεδρίου θα διατεθεί χώρος για την ανάρτηση των posters (διαστάσεων 100cm X 80cm) και θα οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία οι συντελεστές αυτών των εργασιών θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συνέδρους.

Για τη συγγραφή του κειμένου της πρότασής σας για Αναρτημένη Εργασία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

Γ. Ομάδες Ανταλλαγών

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε τρεις (3 ) το πολύ σελίδες.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Περιγράψτε τους στόχους της ομάδας, τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα στα οποία θα εστιαστεί, βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας και τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_A.pdf ).
 • Μην αριθμήσετε τις σελίδες.

Για τη συγγραφή του κειμένου της πρότασής σας για Ομάδα Ανταλλαγών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

Δ. Καινοτόμες Διδακτικές Προτάσεις

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε δύο (2) το πολύ σελίδες.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Περιγράψτε τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα/ζητήματα στα οποία επικεντρώθηκε η παρέμβαση, τις δραστηριότητες που πραγματοποιηθήκαν, καθώς και ορισμένα βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας που στηρίζουν/τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και την εγκυρότητά της. Τέλος, παρουσιάστε στοιχεία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρέμβασης.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_A.pdf ).
 • Μην αριθμήσετε τις σελίδες.

Για τη συγγραφή της Διδακτικής σας Πρότασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

E. Ερευνητικά προγράμματα

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε 300 λέξεις χρησιμοποιώντας το πρότυπο του συνεδρίου.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο του προγράμματος, τα ονόματα των συναδέλφων που συμμετέχουν στην παρουσίαση, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Περιγράψτε συνοπτικά τους στόχους του ερευνητικού προγράμματος, ορισμένα βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας, τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα/ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται, την ακολουθούμενη μεθοδολογία, καθώς και ενδεικτικά αποτελέσματα (αν υπάρχουν).

‘Για τη συγγραφή της πρότασης παρουσίασης ερευνητικού προγράμματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.