Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων


Υποβολή περιλήψεων για ανακοινώσεις, συμπόσια και εργαστήρια:

Οι περιλήψεις για ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 500 λέξεις, μαζί με τις βιβλιογραφικές αναφορές και τις λέξεις-κλειδιά. Οι ανακοινώσεις θα διαρκούν 20 λεπτά και θα ακολουθούνται από συζήτηση 10 λεπτών.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να δηλώσουν αν προτιμούν προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.

Οι περιλήψεις για συμπόσια σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια εισαγωγή 300 λέξεων (μαζί με τις βιβλιογραφικές αναφορές και τις λέξεις-κλειδιά) και τις περιλήψεις των ανακοινώσεων του συμποσίου, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 300 λέξεις, μαζί με τις βιβλιογραφικές αναφορές και τις λέξεις-κλειδιά. Οι ανακοινώσεις θα διαρκούν 20 λεπτά και θα ακολουθούνται από συζήτηση 10 λεπτών μετά από κάθε ανακοίνωση, ενώ στο τέλος του συμποσίου θα υπάρχει μισή ώρα για συζήτηση και συμπεράσματα.

Οι περιλήψεις για εργαστήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια εισαγωγή 300 λέξεων (μαζί με τις βιβλιογραφικές αναφορές και τις λέξεις-κλειδιά), τα θέματα του εργαστηρίου και σύντομες περιλήψεις των προτεινόμενων παρουσιάσεων ή δραστηριοτήτων, όπως και τα στοιχεία της κύριας διοργανώτριας/τή και των συνδιοργανωτριών/τών. Η διάρκεια των εργαστηρίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90 λεπτά.

Τελευταία προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 17 Φεβρουαρίου 15 Μαρτίου

Νέα καταληκτική ημερομηνία για υποβολή περιλήψεων: 10 Απριλίου 2020

Βήματα Υποβολής

Τύποι υποβολής: Περιλήψεις για παρουσιάσεις, αναρτημένες ανακοινώσεις, συμπόσια, εργαστήρια

Δημιουργήστε λογαριασμό

Δημιουργήστε λογαριασμό στο “Easy Academia”

Επαληθεύστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
σας

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο ενεργοποίησης που σας αποστάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σύνδεση

Αφού επαληθεύσετε το email σας, κάντε κλικ παρακάτω για να συνδεθείτε

Έναρξη υποβολής

Κάντε κλικ στο κουμπί New Submission για να ξεκινήσετε

Αν έχετε ήδη λογαριασμό στο EasyAcademia, μπορείτε να κάνετε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να επισκεφθείτε τον πίνακα ελέγχου υποβολής για το CLC6 απευθείας: https://www.easyacademia.org/clc6/

Για υποστήριξη με το σύστημα υποβολής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: support@easyconferences.org