Σημαντικές Ημερομηνίες


Ημερομηνίες διεξαγωγής συνεδρίου: 2 – 5 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων: Νοέμβριος 2019

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή περιλήψεων: 17 Φεβρουαρίου 15 Μαρτίου

Νέα καταληκτική ημερομηνία για υποβολή περιλήψεων: 10 Απριλίου 2020

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης: Αύγουστος 2020

Εγγραφές: Το σύστημα εγγραφών έχει ανοίξει

Καταληκτική ημερομηνία για εγγραφές συνέδρων που παρoυσιάζουν:  24 Ιουλίου 2021