Οδηγίες για την παρουσίαση των εργασιών


Οι παρουσιάσεις των ερευνητικών εργασιών και των διδακτικών προτάσεων θα πρέπει να υποστηρίζονται από Powerpoint 2007 ή Adobe Reader και να είναι αποθηκευμένες σε USB stick. Οι ομιλήτριες/ητές οφείλουν να βρίσκονται στην αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί η ομιλία τους μισή ώρα πριν από την έναρξη, ώστε να αποθηκεύσουν την παρουσίασή τους στον υπολογιστή που βρίσκεται σε αυτήν και να γίνει έλεγχος ότι αναγνωρίζεται σωστά από το μηχάνημα.

Ομιλήτριες/ητές των οποίων η παρουσίαση περιλαμβάνει προβολή βίντεο ή κάποιο ειδικό ψηφιακό εργαλείο θα πρέπει να έχουν ενημερώσει με e-mail τoυς υπεύθυνους τεχνικής υποστήριξης της διοργάνωσης, Easy Conferences – info@easyconferences.org , και για τα μέσα που θα χρειαστούν (π.χ. ηχεία, πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο ή κατάλληλο software) τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, διαφορετικά η διοργάνωση δεν θα μπορεί να εγγυηθεί την άρτια υποστήριξη της παρουσίασης.

Ειδικά για την περίπτωση που απαιτείται ειδικό λογισμικό, αυτό θα πρέπει να είναι open source, αλλιώς θα πρέπει η/ο ομιλήτρια/ητής να φέρει τον δικό της/του υπολογιστή.

Οι ομιλήτριες/ητές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον δικό της/τους φορητό υπολογιστή θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα βύσματα (π.χ. προσαρμογείς βυσμάτων για Macbooks/Apple Laptops ή άλλο) και να επιμεληθούν την προβολή της ομιλίας τους. Το ίδιο ισχύει και για όσες/ους επιθυμούν χρήση pointer στην ομιλία τους.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου