Σημαντικές Ημερομηνίες


Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών έχει μετατεθεί από τις 15 Σεπτεμβρίου στις 20 Σεπτεμβρίου 2019. Δεν θα δοθεί οποιαδήποτε περαιτέρω παράταση.

Υποβολή Ερευνητικών Εργασιών:  15 Σεπτεμβρίου 2019  20 Σεπτεμβρίου 2019 

Υποβολή Αναρτημένων Εργασιών (Poster):  15 Σεπτεμβρίου 2019 20 Σεπτεμβρίου 2019 

Υποβολή Ομάδων Ανταλλαγών:  15 Σεπτεμβρίου 2019 20 Σεπτεμβρίου 2019 

Υποβολή Προτάσεων για Καινοτόμες Διδακτικές Προτάσεις:  15 Σεπτεμβρίου 2019 20 Σεπτεμβρίου 2019 

Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της κρίσης:  25 Οκτωβρίου 2019

Έγκαιρη Εγγραφή:  1 Νοεμβρίου 2019