Πρόγραμμα


Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα

 

  Αίθουσα
3.30-5.00 μ.μ. Εγγραφές Εσωτερικός Προθάλαμος Κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
5.00-7.00 μ.μ. Τελετή Έναρξης

Εναρκτήρια Ομιλία Καθηγητή
Paul Drijvers

Β108,  Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
7.00-7.30 μ.μ. Καφές Προθάλαμος κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
7.30-9.00 μ.μ. Ερευνητικές Εργασίες 1 Α010 Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

LRC012, LRC014, LRC017, LRC019 Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα

 

 

Αίθουσα

9.00-10.30 π.μ.

Ερευνητικές Εργασίες 2

Αναρτημένες Εργασίες

Α010 Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

LRC012, LRC014, LRC017, LRC019 Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

Προθάλαμος Κτήριο 7

10.30-11.00 π.μ.

Καφές

Προθάλαμος Κτήριο 7

11.00-12.00

Κεντρική Ομιλία 2

Καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης

Α010 Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 

12.00-1.30 μ.μ.

Ερευνητικές Εργασίες 3

Α010 Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

LRC012, LRC014, LRC017, LRC019 Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

 1.30- 3.00 μ.μ.

Γεύμα

Εστιατόριο

3.00-4.30 μ.μ.

Ομάδες Ανταλλαγών 1/

Εργαστήριο Εκπαιδευτικών/ Ερευνητικές Εργασίες 4

Α010 Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

LRC012, LRC014, LRC017, LRC019 Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

4.30-5.00 μ.μ.

Καφές

Προθάλαμος Κτήριο 7

5.00-6.30 μ.μ.

Στρογγυλό Τραπέζι

Α010 Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

6.30-7.30 μ.μ.

Διδακτικές Προτάσεις

Α010 Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

LRC012, LRC014, LRC017, LRC019 Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

7.30-8.30 μ.μ.

Γενική Συνέλευση ΕΝΕΔΙΜ

Α010 Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα

 

 

Αίθουσα

9.00-10.30 π.μ.

Ερευνητικές Εργασίες 5

Αναρτημένες Εργασίες

Α010 Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

LRC012, LRC014, LRC017, LRC019 Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

Προθάλαμος Κτήριο 7

10.30-11.00 π.μ.

Καφές

Προθάλαμος Κτήριο 7

11.00-12.00

Κεντρική Ομιλία 3

Καθηγητής Θεοδόσης Ζαχαριάδης

Α010 Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 

12.00-1.30 μ.μ.

Ερευνητικές Εργασίες 6/ Ομάδες Ανταλλαγών 2/ Ερευνητικά Προγράμματα

Α010 Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

LRC012, LRC014, LRC017, LRC019 Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

1.30-2.00 μ.μ.

Κλείσιμο Εργασιών

Α010 Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 

2.00-4.30 μ.μ.

Ξενάγηση στην παλιά Λευκωσία